Поверителност на данните (GDPR)

Политика за поверителност
Настоящата "Политика за поверителност" има за цел да ви осведоми за това как Камен Цветков третира вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране. Основна мисия на сайта ни е да ви информираме за дейността на Камен Цветков в сферата на изящните изкуства.

Какво регламентират правилата за поверителност?
От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ви на неприкосновеност, да защити личните ви данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас.

Изисквания на регламента
Новият регламент идва с редица изисквания, които Камен Цветков стриктно прилага и с които може да се запознаете тук
Сред тях са:
– Да ви информираме какви данни използваме
- Да ви информираме защо ги използваме
- Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги
- Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното заличаване, както и да „бъдете забравени“
- Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни. Не бива да забравяте, че интернет е глобална мрежа, а ние често използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в анонимен вариант, например различни услуги на Google

Каква информация събираме?
Информация, която Камен Цветков може да събира, включва име, адрес, телефонни номера, адрес на електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително по елетронна поща или през сайта. Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите услуги, за които сме уведомени, или информация, която ни е предоставена доброволно. Лична информация се събира в момента, в който потребители се свържат с нас, изискват от нас информация, кандидатствуват за работа и/или участват в онлайн проучвания.
Информация може да бъде получена и индиректно чрез логове за достъп на сайта или евентуално различни видове "бисквитки" (cookies). Примери за такава информация са вашият IP адрес, вътрешните страници на сайта, както и реда, в който ги посещавате, а също, евентуално, и статуса на "бисквитките", които са поставени на Вашия компютър от сайта. Това става автоматично в момента, в който вие посещавате нашия уеб сайт. Тази информация се използва за подобряване на уеб сайта и по никакъв начин не ви идентифицира лично.

Предоставяме ли лична информация на трети лица?
Камен Цветков не продава, умишлено разкрива или предостави на трети страни каквато и да е лична информация, получена от клиенти или посетители на сайта. Изключения са възможни само в случаи когато това се изисква от закона или когато е получено предварително Вашето изрично съгласие за това.

Сигурност на вашите данни
Ние ви уверяваме, че вземаме всички разумни предпазни мерки за да защитим конфиденциалността и сигурността на вашите данни, както и да предотвратим неупълномощено или случайно разкриване на ваша лична информация. Само упълномощени от нас лица имат достъп до лични данни и въпросните служители са задължени да третират тези данни като конфиденциални. Въпреки, че са взети неходимите мерки за сигурност, Камен Цветков не може напълно да гарантира, че неупълномощени лица няма да получат достъп до ваши лични данни.